Akulin, I. M., и L. Y. Zhiguleva. «Development of Medical Insurance in the Russian Federation. At the Crossroads. What’s Next?». Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина, т. 14, вып. 2, ноябрь 2019 г., сс. 147–157, doi:10.21638/spbu11.2019.207.