Akulin, I. M. и Zhiguleva, L. Y. (2019) «Development of medical insurance in the Russian Federation. At the crossroads. What’s next?», Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина, 14(2), сс. 147–157. doi: 10.21638/spbu11.2019.207.